Per Emanuele, i nostri figli, i nostri genitori e tutti i nostri cari.